h
12 januari 2015

SP wil openheid over spooronderhoud ProRail

Foto: Luciën Greefkes / SP Hoorn

De Hoornse afdeling van de Socialistische Partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Bashara (Verkeer en Vervoer) over de geschrapte late treinen naar Enkhuizen en het daaraan ten grondslag liggende kortdurende onderhoud op doordeweekse dagen. De SP heeft informatie binnengekregen dat dit in 2014 drie keer is voorgekomen, terwijl door de Nederlandse Spoorwegen op 260 dagen de late treinen zijn geschrapt. “Als dit waar is, hadden de treinen in 99 procent van de gevallen wel gewoon kunnen rijden,” aldus SP-woordvoerder Verkeer en Vervoer, Andries Posthuma. De SP vindt dat in dat geval de reiziger en het personeel (minder late diensten) volstrekt onnodig zijn gedupeerd.

Lees verder
23 december 2014

Huisvesting Arbeidsmigranten

Op 2 december jl. besprak de raadscommissie in aanwezigheid van veel buurtbewoners het verzoek aan het college om 240 arbeidsmigranten te mogen huisvesten in een kantoorpand Nieuwe Steen 2b. Voorafgaand aan deze vergadering is er op 27 november een zeer druk bezochte inloopbijeenkomst geweest waarin plan werd toegelicht en vragen werden gesteld. Als enigste partij was de SP onomwonden voor dit plan met het aantal van 240 arbeidsmigranten.

Lees verder
16 december 2014

Schrappen laatste treinen naar Enkhuizen blijkt zinloos

Foto: Luciën Greefkes / SP Hoorn

In december 2014 schrapten de Nederlandse Spoorwegen de laatste twee treinen tussen Amsterdam en Enkhuizen op zondag tot en met donderdag. Reden: spoorbeheerder ProRail wilde op zondag, maandag en woensdag 's nachts meer ruimte om kortdurend onderhoud in te plannen. Nu blijkt dat hiervan in heel 2013 maar drie keer gebruik is gemaakt, vraagt de lokale afdeling van de Socialistische Partij om opheldering bij ProRail en NS Reizigers.

Lees verder
15 december 2014

SP-motie: alternatieve locatie windmolens

Foto: Jos van Tilburg / SP Koggenland

Vandaag is in de Provinciale Staten het plan 'Wind op land' behandeld. Een plan dat weleens grote gevolgen kan hebben voor bewoners van de dorpen Bobeldijk en Berkhout. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht om het aandeel windenergie in de totale energieproductie te vergroten. De provincie heeft hiervoor 19 locaties op het oog, waaronder het gebied Berkhout-Bobeldijk. Dit zou concreet betekenen dat er zeven megaturbines geplaatst zullen worden nabij de linten. In aanwezigheid van verontruste bewoners diende de SP-fractie een motie in waar geopperd wordt de provinciale opgave te realiseren door aan te sluiten bij een Fries project voor windmolens langs de Afsluitdijk. Diverse locaties kunnen daarmee worden geschrapt, terwijl de doelstellingen van de provincie nog altijd worden behaald.

Lees verder
13 december 2014

Actie tegen plaatsing megaturbines bij Bobeldijk

Foto: Jos van Tilburg / SP Koggenland

Vandaag is door meer dan honderd bewoners van Bobeldijk en Berkhout een protest gehouden tegen de komst van zeven 167 meter hoge windmolens op de hoek Berkhout en Bobeldijk. Enkele Koggenlandse SP'ers waren bij hierbij aanwezig om hun steun te betuigen voor het protest. Onder hen coördinator Koggenland Jos van Tilburg: "Het is te veel, te hoog en omwonenden zijn gewoonweg niet geïnformeerd over het plan. Hoe bestaat het dat in een bewoond gebied zulke ingrijpende besluiten worden genomen zonder fatsoenlijke medezeggenschap?" Een in allerijl opgezette petitie leverde zo'n 500 handtekeningen op.

Lees verder
11 november 2014

Begrotingsbehandeling 2015

Hieronder bijdrage van de SP fractie (zonder de specifieke vragen over de begroting) zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen aan het begin van de algemene beschouwing en behandeling begroting 2015 (28/10 en 4/11 jl.).  

Lees verder
25 oktober 2014

Demonstratie Red de zorg! 8 november Den Haag, doe mee!

Op zaterdag 8 november van af 13.00 u. gaan de vakbonden voor de campagne Red de zorg actie voeren in den haag, naast een demonstratie langs de 2e kamer zal ook het eerste deel van de petitie, 100.000 handtekeningen, worden aangeboden aan de 1e kamer, in de hoop dat dit de 1e kamerleden overtuigen zal om de wet tegen te houden.

Lees verder
20 oktober 2014

SP'er Van Velse vervangend raadslid

Met ingang van de komende raadsvergadering zal SP'er Sandra van Velse de functie van raadslid overnemen van haar collega Luciën Greefkes. Greefkes kan om gezondheidsredenen zijn werk als raadslid en bestuurslid voor de socialisten niet goed meer uitvoeren, en heeft daarom besloten het werk tijdelijk neer te leggen. Fractievoorzitter Mathé van Stralen: ‘De fractie en afdeling heeft begrip voor zijn besluit en wenst hem veel sterkte. Neemt niet weg dat we erg blij met Sandra van Velse als zijn tijdelijke vervanger.’

Lees verder
19 oktober 2014

Succes: kap platanen langs De Weel van de baan

De kap van enkele tientallen bomen langs de Hoornse toegangsweg De Weel is definitief van de baan. Dat laat het Hoornse college van Burgemeester en Wethouders weten op vragen van de Socialistische Partij. Het vorige college was van plan over te gaan tot grootschalige kap van tientallen beeldbepalende bomen langs de weg, omdat deze gereconstrueerd (grondig heringericht) moest worden.

Lees verder
2 oktober 2014

Succes: NS compenseert geschrapte late treinen

De Nederlandse Spoorwegen laat sinds 1 september 2014 op zondag, woensdag en donderdag een nachtelijke stopbus rijden tussen Amsterdam Centraal en Enkhuizen. Dit blijkt uit de vertrekstaten op stations tussen Amsterdam en Enkhuizen. De vervoerder heeft deze wijziging geruisloos doorgevoerd. Het bedrijf komt hiermee tegemoet aan de honderden klachten die de SP verzamelde over het schrappen van de laatste treinen naar Enkhuizen. Daarnaast hebben enkele horecabedrijven in Amsterdam de NS en ProRail diverse claims gestuurd, omdat hun personeel niet meer thuis kon komen.

Lees verder

Pagina's