h
7 april 2017

Vrachtverkeer in voetgangersgebied.

Foto: M. van Stralen

Al geruime tijd krijgen we verschillende signalen over vrachtauto’s en bestelauto’s in het voetgangersgebied van de binnenstad in Hoorn. Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende artikel 36 vragen gesteld aan het college.

Lees verder
25 maart 2017

Poort van Hoorn

Foto: Gemeente Hoorn

Na eerst een presentatie avond hierover te hebben gehad is er in een commissievergadering die twee lange avonden duurde, gesproken over de Poort van Hoorn. Hamvraag op deze twee avonden was, of we vast moesten houden aan het plan zoals in de coalitie afgesproken (aanleg fietstunnel kruispunt Keern-Provincialeweg en aanleg van Halve Carbasiusweg als nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s naar binnenstad Hoorn), of dat we op basis van nieuwe inzichten andere keuzes moeten maken. Het college heeft ons vier scenario’s voorgelegd. Een grote meerderheid van de commissie sprak dezelfde voorkeur uit als die wij hebben. Hieronder de inbreng van onze SP fractie zoals uitgesproken aan het begin van deze vergadering.

Lees verder
22 maart 2017

Verkiezingsmarkt 2017

Foto: Fransois Springintveld / Fransois Springintveld
Net zoals iedere eerste zaterdag van de maand stonden de vrijwilligers van de SP ook op 11 maart jl. met een kraam in de binnenstad van Hoorn. Dit keer was het een speciale verkiezingsmarkt waar ook ook andere landelijke partijen bij aanwezig waren. Een initiatief van de gemeente om burger en politiek nader kennis te laten maken met elkaar. De markt werd druk bezocht en ook wij van de SP hadden veel belangstellenden.
Lees verder
24 februari 2017

Zorgprofessionals getraind via project Mantelzorgpad

Bijzondere zorgprojecten komen in aanmerking voor een innovatiesubsidie. Deze projecten zijn een aanvulling op het bestaande zorgaanbod in Hoorn. Onze SP wethouder Nel Douw bezocht het innovatieproject Mantelzorgpad, voor betere ondersteuning aan mantelzorgers.

Lees verder
24 februari 2017

Oplossing bussenprobleem Witte Vloot

Op 14 februari is er in de commissievergadering vanaf 21:30 uur tot 15 februari 00:35 uur (!) gesproken over de door het college voorgestelde oplossing van het bussenprobleem. Hieronder de bijdrage zoals door de SP ingebracht. In de raadsvergadering van 7 maart as. zal definitief besloten worden.

Lees verder
8 december 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Psychiater Cobie Groenendijk steunt het Nationaal Zorgfonds. Ze zegt hier zelf over dat de marktwerking in de zorg veel ellende heeft gebracht. En zij kan het weten, want ze merkt het dagelijks in haar praktijk.

Lees verder
16 november 2016

Walstroom Cruiseschepen

In de raadsvergadering van dinsdag 15 nov. is besloten om walstroom, alleen geschikt voor cruiseschepen, voor het Oostereiland aan te gaan leggen. De SP heeft hier tegen gestemd. Niet omdat we tegen walstroom zijn, integendeel, maar wel omdat met deze beslissing gekozen is voor definitieve plaatsing van de Witte Vloot in onze historische buitenhaven, met alle gevolgen van dien. En dit, terwijl we als SP in juli jl. nog een allesomvattend redelijk alternatief plan hebben uitgewerkt en voorgelegd, waarmee alle problemen structureel opgelost zouden zijn. Helaas heeft men hier niet verder naar willen kijken. Hieronder de stemverklaring zoals door onze fractie afgegeven.

Lees verder
26 oktober 2016

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Op dinsdag 25 oktober heeft de Hoornse raad vergaderd over de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020. Deze vergadering wordt de Algemene Beschouwingen genoemd. In de Programma-begroting staan per beleidsveld de geplande doelen en activiteiten voor het komende jaar en de hierbij verwachte financiële lasten en baten. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie hiervan vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Lees verder
21 oktober 2016

Busstation Noorder Veemarkt

De SP fractie Hoorn heeft artikel 36 vragen gesteld aan het college van B & W over de slechte staat van de bushokjes en wachtruimtes op het busstation op de Noorder Veemarkt. Artikel 36 vragen zijn vragen die het college binnen 30 dagen moet beantwoorden. Hieronder de vragen zoals gesteld.

Lees verder
15 oktober 2016

Uitgebreide zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten.

Het college van Hoorn, met onze hiervoor medeverantwoordelijke SP wethouder Nel Douw, heeft besloten om inwoners van Hoorn met een lager inkomen en hoge zorgkosten een uitgebreide aanvullende zorgverzekering te bieden. Het gaat om het zogenaamde GemeentePakket van Univé met twee verschillende aanvullende verzekeringen. De gemeente Hoorn betaalt mee aan de premie. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen met hoge zorgkosten en een lager inkomen goed verzekerd zijn en hun zorgkosten kunnen betalen. De nieuwe verzekering geldt voor 2017 en is vanaf eind november aan te vragen.

Lees verder

Pagina's