SP Hoorn, Koggenland en Medemblik

Locatie Witte Vloot

06-07-2016Gisteravond is in een commissievergadering 3 uur lang gesproken over de plaats waar de cruiseschepen zouden kunnen komen. Het college stelt voor om deze in de historische Buitenhaven voor het Oostereiland te laten en buitengaats voor de Nieuwe Wal in het Julianapark, een steiger voor nog eens 3 schepen aan te leggen. SP is hier tegen en kiest voor volledige verplaatsing en uitbreiding aan zuidwestpunt Julianapark. Zie afbeelding hierboven die in de juiste verhoudingen gemaakt is en gebaseerd is op de onderzoekgegevens uit de twee onderzoekrapporten naar  locatie Visserseiland en Nieuwe Wal. Hieronder het betoog zoals door Mathé van Stralen, fractievoorzitter en portefeuillehouder op dit dossier, namens de fractie is verwoord.                                            

› Lees verder

Bijdrage Jaarstukken en Kadernota

22-06-2016Op dinsdag 21 juni heeft de Hoornse raad vergaderd over de Jaarstukken 2015 en de Kadernota 2016. De Jaarrekening is een financieel beleidsmatig jaarverslag waarin de gemeente verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de Kadernota wordt inzicht gegeven  in wat de gemeente van plan is en wat dat voor financiële gevolgen heeft. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie van de Jaarrekening en Kadernota vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

› Lees verder

Superzaterdag in Amsterdam

06-06-2016Op 9 april gingen 80 SP-ers in Enkhuizen de straat op om de mensen te vragen wat ze vinden van ons voorstel voor een nationaal zorgfonds en van het afschaffen van het eigen risico. Het was een geweldig succes.

› Lees verder

Nationaal ZorgFonds

31-05-2016In mei is een landelijke campagne van start gegaan om te komen tot een nationaal zorgfonds zonder eigen risico. De privatisering van de zorgverzekering heeft namelijk niet geleid tot goedkoper en beter, maar tot verspilling en een stijging van de kosten voor de mensen die zorg nodig hebben.

› Lees verder

2e Politiek Café, het verslag

20-05-20162e Politiek Café
Over de kosten van de zorg voor overheid  en inwoners van Nederland.

› Lees verder

Salaris HVC directeur

07-05-2016Eind april werd n.a.v. een artikel in het Noord Hollands Dagblad bekend dat de huidige directeur van de NV Huis Vuil Centrale Alkmaar (HVC) 262.000 euro per jaar verdiend. Volgens directie en raad van commissarissen is dit “volgens afspraak”. HVC wordt in stand gehouden door 46 gemeentes en 6 waterschappen die allen aandeelhouder zijn. HVC is dus een bedrijf van en voor de gemeenschap. Omdat dit salaris ver boven de Balkenendenorm is, hebben we als SP fractie afgelopen dinsdag 3 mei artikel 36 vragen opgesteld. Verschillende andere partijen, bij ons op dat moment bekend, hebben deze mede in willen dienen. Hieronder de vragen die de SP fractie gesteld heeft.

› Lees verder

1 mei bijeenkomst voor meer echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht

27-04-2016Kom naar FNV - 1 mei bijeenkomst voor meer echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht.

› Lees verder

2e Politiek Café van de Socialistische Partij Hoorn; 19 mei as.

24-04-2016Onderwerp: Ziektekosten - een molensteen om de nek?

› Lees verder

Aanbesteding Openbaar Vervoer

21-04-2016In navolging van verschillende andere gemeentes in Noord Holland Noord, heeft ook de SP-fractie in Hoorn met een wilde motie het college opgeroepen, om er bij de Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur van de provincie) op aan te dringen de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren/in stand te houden. Dit omdat het openbaar vervoer over de weg in de regio Noord Holland Noord binnenkort door hen zal worden aanbesteed. 31 Van de 35 Hoornse raadsleden ondersteunden deze motie. Alleen de fractie van de VVD steunde de motie niet.

› Lees verder

Noord-Holland bijeen in Enkhuizen

10-04-2016Zaterdag 9 april was Enkhuizen het decor voor de eerste SP-Provinciedag Noord-Holland. Meer dan 80 actieve SP- leden uit alle NoordHollandse afdelingen waren aanwezig in het Zuiderzeemuseum. Onder hen ook de afd. Hoorn, Koggenland en Medemblik met 7 leden.

› Lees verder

Pagina's