SP Hoorn, Koggenland en Medemblik

Busstation Noorder Veemarkt

21-10-2016De SP fractie Hoorn heeft artikel 36 vragen gesteld aan het college van B & W over de slechte staat van de bushokjes en wachtruimtes op het busstation op de Noorder Veemarkt. Artikel 36 vragen zijn vragen die het college binnen 30 dagen moet beantwoorden. Hieronder de vragen zoals gesteld.

› Lees verder

Uitgebreide zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten.

15-10-2016Het college van Hoorn, met onze hiervoor medeverantwoordelijke SP wethouder Nel Douw, heeft besloten om inwoners van Hoorn met een lager inkomen en hoge zorgkosten een uitgebreide aanvullende zorgverzekering te bieden. Het gaat om het zogenaamde GemeentePakket van Univé met twee verschillende aanvullende verzekeringen. De gemeente Hoorn betaalt mee aan de premie. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen met hoge zorgkosten en een lager inkomen goed verzekerd zijn en hun zorgkosten kunnen betalen. De nieuwe verzekering geldt voor 2017 en is vanaf eind november aan te vragen.

› Lees verder

Superzaterdag Nationaal Zorgfonds Zaanstreek

04-10-2016Op zaterdag 15 oktober organiseert de SP-afdeling Zaanstreek een zogenaamde Superzaterdag. Die dag trekken we met een zo groot mogelijke groep mensen Wormerveer in om steun te verwerven voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Help mee! We verzamelen in De Amandelbloesem, Vinkenstraat 2 in Wormerveer.

› Lees verder

Niet in mijn naam Festival‏

29-08-2016Niet in mijn naam' is de anti-oorlogsbeweging die een vuist maakt tegen de macht van de Internationale wapenindustrie en de continue westerse militaire inmenging in het Midden-Oosten.

› Lees verder

Super Zaterdag in Schagen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

27-08-2016Op zaterdag 17 september organiseert de SP-afdeling Schagen een Super Zaterdag.
​Die dag trekken we met een zo groot mogelijke groep mensen Schagen in om steun te verwerven voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. 

› Lees verder

Locatie Witte Vloot

06-07-2016Gisteravond is in een commissievergadering 3 uur lang gesproken over de plaats waar de cruiseschepen zouden kunnen komen. Het college stelt voor om deze in de historische Buitenhaven voor het Oostereiland te laten en buitengaats voor de Nieuwe Wal in het Julianapark, een steiger voor nog eens 3 schepen aan te leggen. SP is hier tegen en kiest voor volledige verplaatsing en uitbreiding aan zuidwestpunt Julianapark. Zie afbeelding hierboven die in de juiste verhoudingen gemaakt is en gebaseerd is op de onderzoekgegevens uit de twee onderzoekrapporten naar  locatie Visserseiland en Nieuwe Wal. Hieronder het betoog zoals door Mathé van Stralen, fractievoorzitter en portefeuillehouder op dit dossier, namens de fractie is verwoord.                                            

› Lees verder

Bijdrage Jaarstukken en Kadernota

22-06-2016Op dinsdag 21 juni heeft de Hoornse raad vergaderd over de Jaarstukken 2015 en de Kadernota 2016. De Jaarrekening is een financieel beleidsmatig jaarverslag waarin de gemeente verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de Kadernota wordt inzicht gegeven  in wat de gemeente van plan is en wat dat voor financiële gevolgen heeft. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie van de Jaarrekening en Kadernota vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

› Lees verder

Superzaterdag in Amsterdam

06-06-2016Op 9 april gingen 80 SP-ers in Enkhuizen de straat op om de mensen te vragen wat ze vinden van ons voorstel voor een nationaal zorgfonds en van het afschaffen van het eigen risico. Het was een geweldig succes.

› Lees verder

Nationaal ZorgFonds

31-05-2016In mei is een landelijke campagne van start gegaan om te komen tot een nationaal zorgfonds zonder eigen risico. De privatisering van de zorgverzekering heeft namelijk niet geleid tot goedkoper en beter, maar tot verspilling en een stijging van de kosten voor de mensen die zorg nodig hebben.

› Lees verder

2e Politiek Café, het verslag

20-05-20162e Politiek Café
Over de kosten van de zorg voor overheid  en inwoners van Nederland.

› Lees verder

Pagina's