h
24 juni 2015

Bijdrage Jaarstukken en Kadernota.

Op dinsdag 23 juni heeft de Hoornse raad vergaderd over de Jaarstukken 2014 en de Kadernota 2015. De Jaarrekening is een financieel beleidsmatig jaarverslag waarin de gemeente verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de Kadernota wordt inzicht gegeven  in wat de gemeente van plan is en wat dat voor financiële gevolgen heeft. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie van de Jaarrekening en Kadernota vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Lees verder
7 juni 2015

RED DE ZORG

Foto: Michael Montijn, Hoorn

Gisteren hebben we bij onze SP kraam op hoek Veemarkt/Turfhaven gezamenlijk met FNV en GroenLinks 349 handtekeningen ingezameld voor een volkspetitie. Dit is een door een groot gedeelte van de bevolking ondertekend “protest” welk een belangrijk signaal is naar de politiek, als veel mensen het niet eens zijn met bepaald beleid. Op vrijdag 19 juni zal de Volkspetitie Red de Zorg in Den Haag aangeboden worden aan het Kabinet. Landelijk zijn er inmiddels al 300.000 handtekeningen opgehaald!

Lees verder
13 mei 2015

SP-RAADSLID LUCIËN GREEFKES LEVERT ZETEL IN

Luciën Greefkes zal zich om gezondheidsredenen terugtrekken als raadslid voor de Socialistische Partij in Hoorn. Hieronder het persbericht welk door Luciën en voorzitter Bo Strik is opgesteld.

Lees verder
8 mei 2015

Tunneltje voor 30 miljoen !?

Een bij de oppositie veel gehoorde en op social media veel verkondigde uitspraak. HOP (Hoornse Onafhankelijke Partij) verkondigde zelfs in de raadsvergadering van 14 april dat de  SP nu voor beton gaat i.p.v. sociaal beleid. Dit alles vraagt om verduidelijking!

Lees verder
22 april 2015

SP en raadslid Luciën Greefkes uit elkaar.

Dagelijks bestuur en fractie van de SP in Hoorn hebben hun samenwerking met raadslid Luciën Greefkes per direct opgezegd. Oorzaak ligt in de relatie tussen SP en Luciën, welk in de loop der tijd dermate is verslechterd, waardoor verdere samenwerking tussen hem, dagelijks bestuur en fractie onmogelijk is geworden.

Lees verder
17 april 2015

Centrum voor dak- en thuislozen geopend

Op donderdag 16 april is aan het Keern in Hoorn de nieuwe opvang voor dak- en thuislozen officieel geopend. Het centrum, genaamd Het Startpunt wordt beheerd door het Leger des Heils en heeft 8-12 plekken voor alleen nachtopvang en 18 kamers + 7 units voor thuislozenopvang.  De opening is verricht door SP-wethouder Nel Douw, die zich als fractievoorzitter van de Hoornse SP jarenlang heeft ingezet voor een fatsoenlijke opvang voor dak- en thuislozen in onze gemeente.

Lees verder
11 april 2015

Gebiedsteam Kersenboogerd Hoorn

Donderdag 26 maart heeft onze fractievoorzitter Mathé van Stralen met raadsleden van andere partijen een werkbezoek gebracht aan het gebiedsteam in de Kersenboogerd te Hoorn. Hieronder een verslag van hem.
Lees verder
21 maart 2015

Goed bezochte Provinciale Statenverkiezingskraam

Bij de drukbezochte SP kraam werd er door middel van ballengooien afgerekend met het huidig kabinet. Tijdens de verkiezingsmarkt in Hoorn waren ook tweede kamerlid Harry van Bommel en wethouder Nel Douw prominent aanwezig.
Lees verder
12 maart 2015

Harry van Bommel in Hoorn

Zaterdag 14 maart zet de SP de hele partijtop in bij verkiezingsmarkten in de provincie. Speciaal voor dat doel komt SP-coryfee en inwoner van Noord-Holland Harry van Bommel van 10.30 uur tot 12.00 uur naar de verkiezingsmarkt op het Grote Noord te Hoorn. Van Bommel en de lokale SP’ers zijn te spreken bij de SP-kraam op het Grote Noord, die van verre al te herkennen is aan de twee grote rode ballonnen welk weer boven de kraam zullen hangen.

Lees verder
5 maart 2015

HOE KAN DAT NOU !?

Alle partijen waren tegen en de SP was voor ! 

Een opmerking welk we in de afgelopen weken verschillende malen gehoord hebben  n.a.v. ons standpunt over de eventuele komst van het Wereldrestaurant (700 plaatsen) op de Hof van Hoorn.  

Een “All you can eat” restaurant met alle wereldgerechten die er te bedenken zijn. Alhoewel we in eerste instantie ook tegen waren, hebben we ons als fractie laten overtuigen door de argumenten van het college.  

Lees verder

Pagina's