h
6 juni 2016

Superzaterdag in Amsterdam

Foto: SP

Op 9 april gingen 80 SP-ers in Enkhuizen de straat op om de mensen te vragen wat ze vinden van ons voorstel voor een nationaal zorgfonds en van het afschaffen van het eigen risico. Het was een geweldig succes.

Lees verder
31 mei 2016

Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

In mei is een landelijke campagne van start gegaan om te komen tot een nationaal zorgfonds zonder eigen risico. De privatisering van de zorgverzekering heeft namelijk niet geleid tot goedkoper en beter, maar tot verspilling en een stijging van de kosten voor de mensen die zorg nodig hebben.

Lees verder
20 mei 2016

2e Politiek Café, het verslag

Foto: Michael Montijn

2e Politiek Café
Over de kosten van de zorg voor overheid  en inwoners van Nederland.

Lees verder
7 mei 2016

Salaris HVC directeur

Eind april werd n.a.v. een artikel in het Noord Hollands Dagblad bekend dat de huidige directeur van de NV Huis Vuil Centrale Alkmaar (HVC) 262.000 euro per jaar verdiend. Volgens directie en raad van commissarissen is dit “volgens afspraak”. HVC wordt in stand gehouden door 46 gemeentes en 6 waterschappen die allen aandeelhouder zijn. HVC is dus een bedrijf van en voor de gemeenschap. Omdat dit salaris ver boven de Balkenendenorm is, hebben we als SP fractie afgelopen dinsdag 3 mei artikel 36 vragen opgesteld. Verschillende andere partijen, bij ons op dat moment bekend, hebben deze mede in willen dienen. Hieronder de vragen die de SP fractie gesteld heeft.

Lees verder
27 april 2016

1 mei bijeenkomst voor meer echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht

Kom naar FNV - 1 mei bijeenkomst voor meer echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht.

Lees verder
24 april 2016

2e Politiek Café van de Socialistische Partij Hoorn; 19 mei as.

Onderwerp: Ziektekosten - een molensteen om de nek?

Lees verder
21 april 2016

Aanbesteding Openbaar Vervoer

In navolging van verschillende andere gemeentes in Noord Holland Noord, heeft ook de SP-fractie in Hoorn met een wilde motie het college opgeroepen, om er bij de Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur van de provincie) op aan te dringen de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren/in stand te houden. Dit omdat het openbaar vervoer over de weg in de regio Noord Holland Noord binnenkort door hen zal worden aanbesteed. 31 Van de 35 Hoornse raadsleden ondersteunden deze motie. Alleen de fractie van de VVD steunde de motie niet.

Lees verder
10 april 2016

Noord-Holland bijeen in Enkhuizen

Foto: Yvonne Kostelijk

Zaterdag 9 april was Enkhuizen het decor voor de eerste SP-Provinciedag Noord-Holland. Meer dan 80 actieve SP- leden uit alle NoordHollandse afdelingen waren aanwezig in het Zuiderzeemuseum. Onder hen ook de afd. Hoorn, Koggenland en Medemblik met 7 leden.

Lees verder
6 april 2016

Stem NEE!

Op zaterdag 2 april is er in Noord Holland door leden van de SP  duidelijk gemaakt dat we vandaag NEE moeten gaan stemmen.

Lees verder
29 maart 2016

College gemeente Koggenland gelooft niet in Democratie

Foto: Yvonne Kostelijk (SP Hoorn)

Als protest tegen het besluit van het College om het aantal stembureaus sterk te verminderen en tevens geen officiële verkiezing aanplakborden in de verschillende kernen te plaatsen, heeft de SP vandaag  samen met de lokale OK(é) partij op het Gemeentehuis een groot spandoek over het Referendum geplaatst.

Lees verder

Pagina's