h
12 mei 2005

grondwet:Het moet niet gekker worden!

Een klein onderzoek had al uitgewezen dat de Europese grondwet in de meeste gemeentehuizen in Nederland niet verkrijgbaar is, terwijl de overheid wettelijk verplicht is hem beschikbaar te stellen. De SP heeft in 24 gemeenten gecontroleerd of de overheid aan haar informatieplicht voldoet. In verreweg de meeste gevallen is slechts een inkijkexemplaar beschikbaar.

Lees verder
1 mei 2005

SP Hoorn over Referendum Europese Grondwet

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat de SP campagne voert tegen zogenaamde Europese Grondwet.
Dit vanwege het weinig democratisch gehalte van dit geschrift, wat in feite niet meer is dan bij elkaar geraapte besluiten en verdragen van de Europese Commissie uit de voorbije jaren. Dit alles overgoten met een saus van compromissen.

Lees verder
28 april 2005

3 mei politiek cafe Enkhuizen

Op woensdag 1 juni mag u - als u kiesgerechtigd bent - naar de stembus om bovenstaande vraag te beantwoorden tijdens het referendum.Wilt u zich goed voorbereiden en een weloverwogen keuze maken, dan kunt u op veel manieren aan informatie komen. Een hele leuke manier daartoe is een bezoek aan het politiek café op dinsdagavond 3 mei 2005 in De Drommedaris.
Dan debatteren Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Hans van Baalen (VVD) over het onderwerp 'Europese Grondwet Ja of Nee!

Lees verder
7 april 2005

uitnodiging Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) d.d. 27 april 2005.

Onder verwijzing naar de - tijdens de in november 2004 gehouden A.L.V. - gemaakte afspraak, nodigen wij jullie uit deel te nemen aan de volgende A.L.V. , die gehouden zal worden op:

Lees verder
6 april 2005

Medemblikker sceptisch over haalbaarheid 'Joop Posma Centrum'

Hoe hard zijn de cijfers? Hoe concreet de toezeggingen van verenigingen die interesse tonen in het multifunctionele centrum? Hoe zeker is het dat de belasting niet méér omhoog gaat? En wat gebeurt er eigenlijk als de pachter failliet gaat? Veel vragen, gisteravond tijdens de bijeenkomst over het nieuw te bouwen centrum op de plek van sporthal De Muiter.

Lees verder
11 maart 2005

Grenscorrectie ligt gevoelig bij Staten

De gemeente Medemblik gaat er wellicht wat te optimistisch van uit dat de gewenste grenscorrectie met Wieringermeer, waardoor ruimte moet ontstaan voor 1500 woningen, rond de zomer een feit is. De fracties in Provinciale Staten denken hier dermate genuanceerd over dat het er nog om zal spannen of het sowieso doorgaat. Medemblik zal in ieder geval een duidelijke behoefte moeten aantonen.
Vorige week heeft Gedeputeerde Staten beslist dat Medemblik 480 hectare Wieringermeergrond mag inlijven. Deze ruimte heeft de gemeente naar eigen zeggen nodig om de komende twintig jaar woningen voor de eigen inwoners te kunnen blijven bouwen.

Lees verder
21 januari 2005

SP-Hoorn in actie tegen de kokkelvisserij

Het Milieu Alarmteam van de SP was, met een aantal Hoornse SP-ers, woensdag 21 januari aanwezig bij de "regiobijeenkomst maatschappelijke consultatie" in Wieringerwerf. De SP’ers informeerden de bezoekers van deze bijeenkomsten over het SP-standpunt over de toekomst van de Kokkelvisserij. De bezoekers kregen een folder uitgereikt met onderstaande tekst

Lees verder
25 april 2004

Hoornse tewerkstelling voor mensen met uitkering.

Sommige gemeenten in Nederland zijn er recent toe overgegaan mensen met behoud van uitkering verplicht te werk te stellen. De Noordhollandse gemeente Hoorn doet dat bijvoorbeeld. De afgelopen weken zijn in Hoorn een twintigtal mensen te werkgesteld. Als ze medewerking weigeren, worden ze voor een maand 100 procent op hun uitkering gekort.

Lees verder

Pagina's