h
27 januari 2016

Integrale Visie Binnenstad

Op dinsdag 26 januari is de veelbesproken Integrale Visie Binnenstad meningsvormend in de commissievergadering besproken. Ook is deze visie in de SP fractie besproken. Hieronder een weergave van de belangrijkste conclusies zoals door ondergetekende namens de fractie ingebracht.

Lees verder
19 januari 2016

1e Politiek Cafe SP-Hoorn

Foto: Frans Douw
SP-Kamerlid Van Bommel en Younis Lutfula in Hoorn over IS.
Lees verder
23 december 2015

De Opkomst van ISIS, Openbaar Politiek Cafe (ook voor niet-leden)

Foto: SP

ISIS, bombarderen of niet?
Openbaar Politiek Cafe (ook voor niet-partijleden)

Lees verder
18 december 2015

VERBINDING

Zondag 13 december heeft Sharon Gesthuizen in de Eklesia in Amsterdam mogen spreken. De Eklesia wordt omschreven als “een vereniging waar mensen regelmatig samenkomen om hun geloof en levensovertuiging te verdiepen en hun geweten aan te scherpen”. Eklesia Amsterdam is in 1960 opgericht als een katholieke studentenparochie en sinds 1970 een onafhankelijke gemeente. 

Lees verder
16 december 2015

Walstroom Cruiseschepen

In de raadsvergadering van dinsdag 15 december is door VOCH een wilde motie ingediend om in de historische haven z.s.m. walstroom voor cruiseschepen aan te gaan leggen. Dit i.v.m. de uitstoot van o.a. fijnstof door de dieselgeneratoren op deze schepen. De motie heeft het niet gehaald en alhoewel wij de uitstoot van fijnstof ook zo snel als mogelijk willen opheffen voor de havenbewoners, hebben we toch tegen gestemd. Belangrijkste reden is dat we eerst het onderzoek willen afwachten welk momenteel gedaan wordt naar het buitengaats aanmeren van de Witte Vloot. Dit onderzoek zal begin volgend jaar afgerond zijn waarna definitief gekozen zal kunnen worden of de Witte Vloot wel of niet buitengaats, en dus niet in de historische haven, zal kunnen aanmeren. Hieronder een verdere toelichting.

Lees verder
24 november 2015

12,5 jaar SP Purmerend

Op 14 december bestaat de SP-afdeling Purmerend 12,5 jaar!

Lees verder
28 oktober 2015

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Op dinsdag 27 oktober heeft de Hoornse raad vergaderd over de Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Deze vergadering wordt de Algemene Beschouwingen genoemd. In de Programmabegroting staan per beleidsveld de geplande doelen en activiteiten voor het komende jaar en de hierbij verwachte financiële lasten en baten. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, die 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie hiervan vond. I.v.m. de actualiteit hebben de meeste fractieleiders ook iets over de vluchtelingenproblematiek gezegd. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Lees verder
21 oktober 2015

Sharon Gesthuizen in Hoorn

Foto: SP

SP Afdeling Hoorn, Koggenland en Medemblik organiseert Woensdag 21 oktober een avond om haar leden nader kennis te laten maken met Sharon Gesthuizen. Zij is een van de twee kandidaten die landelijk partijvoorzitter Jan Marijnissen wil opvolgen.

Lees verder
20 oktober 2015

Oproep: 29 oktober actie in Castricum "Thuiszorgwerk is geen Vrijwilligerswerk"

Donderdagavond 29 oktober gaan we actie voeren bij het gemeentehuis van Castricum. Die avond houdt Dave van Ooijen van de PvdA een avond voor vrijwilligers. Je kunt de tekst vinden op Dichtbij.nl ‘Raad wil in gesprek over ‘rol vrijwilligers’.

Lees verder
16 oktober 2015

Jos van Tilburg, alias de Rode Baron, overleden

Foto: sp hoorn

Vanmorgen is ons trouw en actieve lid Jos van Tilburg op 65-jarige leeftijd onverwachts overleden. We zijn geschokt door dit plotselinge verlies. We wensen zijn vrouw Toska en kinderen Timo, Nimal & Tamara en kleinzoon en overige familie veel sterkte. 

Lees verder

Pagina's