h
8 december 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Psychiater Cobie Groenendijk steunt het Nationaal Zorgfonds. Ze zegt hier zelf over dat de marktwerking in de zorg veel ellende heeft gebracht. En zij kan het weten, want ze merkt het dagelijks in haar praktijk.

Lees verder
16 november 2016

Walstroom Cruiseschepen

In de raadsvergadering van dinsdag 15 nov. is besloten om walstroom, alleen geschikt voor cruiseschepen, voor het Oostereiland aan te gaan leggen. De SP heeft hier tegen gestemd. Niet omdat we tegen walstroom zijn, integendeel, maar wel omdat met deze beslissing gekozen is voor definitieve plaatsing van de Witte Vloot in onze historische buitenhaven, met alle gevolgen van dien. En dit, terwijl we als SP in juli jl. nog een allesomvattend redelijk alternatief plan hebben uitgewerkt en voorgelegd, waarmee alle problemen structureel opgelost zouden zijn. Helaas heeft men hier niet verder naar willen kijken. Hieronder de stemverklaring zoals door onze fractie afgegeven.

Lees verder
26 oktober 2016

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Op dinsdag 25 oktober heeft de Hoornse raad vergaderd over de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020. Deze vergadering wordt de Algemene Beschouwingen genoemd. In de Programma-begroting staan per beleidsveld de geplande doelen en activiteiten voor het komende jaar en de hierbij verwachte financiële lasten en baten. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie hiervan vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Lees verder
21 oktober 2016

Busstation Noorder Veemarkt

De SP fractie Hoorn heeft artikel 36 vragen gesteld aan het college van B & W over de slechte staat van de bushokjes en wachtruimtes op het busstation op de Noorder Veemarkt. Artikel 36 vragen zijn vragen die het college binnen 30 dagen moet beantwoorden. Hieronder de vragen zoals gesteld.

Lees verder
15 oktober 2016

Uitgebreide zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten.

Het college van Hoorn, met onze hiervoor medeverantwoordelijke SP wethouder Nel Douw, heeft besloten om inwoners van Hoorn met een lager inkomen en hoge zorgkosten een uitgebreide aanvullende zorgverzekering te bieden. Het gaat om het zogenaamde GemeentePakket van Univé met twee verschillende aanvullende verzekeringen. De gemeente Hoorn betaalt mee aan de premie. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen met hoge zorgkosten en een lager inkomen goed verzekerd zijn en hun zorgkosten kunnen betalen. De nieuwe verzekering geldt voor 2017 en is vanaf eind november aan te vragen.

Lees verder
4 oktober 2016

Superzaterdag Nationaal Zorgfonds Zaanstreek

Foto: SP

Op zaterdag 15 oktober organiseert de SP-afdeling Zaanstreek een zogenaamde Superzaterdag. Die dag trekken we met een zo groot mogelijke groep mensen Wormerveer in om steun te verwerven voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Help mee! We verzamelen in De Amandelbloesem, Vinkenstraat 2 in Wormerveer.

Lees verder
29 augustus 2016

Niet in mijn naam Festival‏

Foto: SP

Niet in mijn naam' is de anti-oorlogsbeweging die een vuist maakt tegen de macht van de Internationale wapenindustrie en de continue westerse militaire inmenging in het Midden-Oosten.

Lees verder
27 augustus 2016

Super Zaterdag in Schagen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

Foto: SP Schagen

Op zaterdag 17 september organiseert de SP-afdeling Schagen een Super Zaterdag.
​Die dag trekken we met een zo groot mogelijke groep mensen Schagen in om steun te verwerven voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. 

Lees verder
6 juli 2016

Locatie Witte Vloot

Foto: M. van Stralen / Google

Gisteravond is in een commissievergadering 3 uur lang gesproken over de plaats waar de cruiseschepen zouden kunnen komen. Het college stelt voor om deze in de historische Buitenhaven voor het Oostereiland te laten en buitengaats voor de Nieuwe Wal in het Julianapark, een steiger voor nog eens 3 schepen aan te leggen. SP is hier tegen en kiest voor volledige verplaatsing en uitbreiding aan zuidwestpunt Julianapark. Zie afbeelding hierboven die in de juiste verhoudingen gemaakt is en gebaseerd is op de onderzoekgegevens uit de twee onderzoekrapporten naar  locatie Visserseiland en Nieuwe Wal. Hieronder het betoog zoals door Mathé van Stralen, fractievoorzitter en portefeuillehouder op dit dossier, namens de fractie is verwoord.                                            

Lees verder
22 juni 2016

Bijdrage Jaarstukken en Kadernota

Op dinsdag 21 juni heeft de Hoornse raad vergaderd over de Jaarstukken 2015 en de Kadernota 2016. De Jaarrekening is een financieel beleidsmatig jaarverslag waarin de gemeente verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de Kadernota wordt inzicht gegeven  in wat de gemeente van plan is en wat dat voor financiële gevolgen heeft. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie van de Jaarrekening en Kadernota vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Lees verder

Pagina's