h
24 februari 2017

Zorgprofessionals getraind via project Mantelzorgpad

Bijzondere zorgprojecten komen in aanmerking voor een innovatiesubsidie. Deze projecten zijn een aanvulling op het bestaande zorgaanbod in Hoorn. Onze SP wethouder Nel Douw bezocht het innovatieproject Mantelzorgpad, voor betere ondersteuning aan mantelzorgers.

Lees verder
24 februari 2017

Oplossing bussenprobleem Witte Vloot

Op 14 februari is er in de commissievergadering vanaf 21:30 uur tot 15 februari 00:35 uur (!) gesproken over de door het college voorgestelde oplossing van het bussenprobleem. Hieronder de bijdrage zoals door de SP ingebracht. In de raadsvergadering van 7 maart as. zal definitief besloten worden.

Lees verder
8 december 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Psychiater Cobie Groenendijk steunt het Nationaal Zorgfonds. Ze zegt hier zelf over dat de marktwerking in de zorg veel ellende heeft gebracht. En zij kan het weten, want ze merkt het dagelijks in haar praktijk.

Lees verder
16 november 2016

Walstroom Cruiseschepen

In de raadsvergadering van dinsdag 15 nov. is besloten om walstroom, alleen geschikt voor cruiseschepen, voor het Oostereiland aan te gaan leggen. De SP heeft hier tegen gestemd. Niet omdat we tegen walstroom zijn, integendeel, maar wel omdat met deze beslissing gekozen is voor definitieve plaatsing van de Witte Vloot in onze historische buitenhaven, met alle gevolgen van dien. En dit, terwijl we als SP in juli jl. nog een allesomvattend redelijk alternatief plan hebben uitgewerkt en voorgelegd, waarmee alle problemen structureel opgelost zouden zijn. Helaas heeft men hier niet verder naar willen kijken. Hieronder de stemverklaring zoals door onze fractie afgegeven.

Lees verder
26 oktober 2016

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Op dinsdag 25 oktober heeft de Hoornse raad vergaderd over de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020. Deze vergadering wordt de Algemene Beschouwingen genoemd. In de Programma-begroting staan per beleidsveld de geplande doelen en activiteiten voor het komende jaar en de hierbij verwachte financiële lasten en baten. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie hiervan vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Lees verder
21 oktober 2016

Busstation Noorder Veemarkt

De SP fractie Hoorn heeft artikel 36 vragen gesteld aan het college van B & W over de slechte staat van de bushokjes en wachtruimtes op het busstation op de Noorder Veemarkt. Artikel 36 vragen zijn vragen die het college binnen 30 dagen moet beantwoorden. Hieronder de vragen zoals gesteld.

Lees verder
15 oktober 2016

Uitgebreide zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten.

Het college van Hoorn, met onze hiervoor medeverantwoordelijke SP wethouder Nel Douw, heeft besloten om inwoners van Hoorn met een lager inkomen en hoge zorgkosten een uitgebreide aanvullende zorgverzekering te bieden. Het gaat om het zogenaamde GemeentePakket van Univé met twee verschillende aanvullende verzekeringen. De gemeente Hoorn betaalt mee aan de premie. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen met hoge zorgkosten en een lager inkomen goed verzekerd zijn en hun zorgkosten kunnen betalen. De nieuwe verzekering geldt voor 2017 en is vanaf eind november aan te vragen.

Lees verder
4 oktober 2016

Superzaterdag Nationaal Zorgfonds Zaanstreek

Foto: SP

Op zaterdag 15 oktober organiseert de SP-afdeling Zaanstreek een zogenaamde Superzaterdag. Die dag trekken we met een zo groot mogelijke groep mensen Wormerveer in om steun te verwerven voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Help mee! We verzamelen in De Amandelbloesem, Vinkenstraat 2 in Wormerveer.

Lees verder
29 augustus 2016

Niet in mijn naam Festival‏

Foto: SP

Niet in mijn naam' is de anti-oorlogsbeweging die een vuist maakt tegen de macht van de Internationale wapenindustrie en de continue westerse militaire inmenging in het Midden-Oosten.

Lees verder
27 augustus 2016

Super Zaterdag in Schagen voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

Foto: SP Schagen

Op zaterdag 17 september organiseert de SP-afdeling Schagen een Super Zaterdag.
​Die dag trekken we met een zo groot mogelijke groep mensen Schagen in om steun te verwerven voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. 

Lees verder

Pagina's