h

Vrachtverkeer in voetgangersgebied.

7 april 2017

Vrachtverkeer in voetgangersgebied.

Foto: M. van Stralen

Al geruime tijd krijgen we verschillende signalen over vrachtauto’s en bestelauto’s in het voetgangersgebied van de binnenstad in Hoorn. Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende artikel 36 vragen gesteld aan het college.

Geachte college

Ons is al verschillende keren ter ore gekomen dat veel vrachtauto’s en bestelauto’s tussen 11:00 en 17:00 toch op Kleine- en Grote Noord (voetgangersgebied) rijden. Chauffeurs met een ontheffing om toch op deze tijden hier te mogen rijden, verwijderen eigenhandig een middelste paaltje waardoor doorgang mogelijk wordt, en plaatsen deze meestal niet meer terug. Gevolg is dat ook veel chauffeurs zonder ontheffing vervolgens tussen 11:00 en 17:00 uur het voetgangersgebied inrijden. Ook komt het veelvuldig voor dat chauffeurs het Rode Steen tegenover restaurant Ridderikhof op rijden om vervolgens naar het Grote Noord te rijden. Medewerkers van parkeerbeheer die wij gesproken hebben, bevestigen  deze gang van zaken. Ook zij constateren dat het al erger wordt en zeggen dat handhaving moeilijk is. Iets wat zij, naar ze hebben gezegd, in deze ook niet mogen. Ook valt het de laatste tijd op dat alle paaltjes vaak ver voor 17:00 al weggehaald zijn.

We hebben de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van deze gang van zaken zoals in het voorafgaande geschetst?

  2. Bent u het met ons eens dat Kleine- en Grote Noord tussen 11:00 uur en 17:00 uur ook echt voetgangersgebied moet zijn? Zo nee waarom niet?

  3. Bent u het met ons eens dat aanvoer van pakketten etc. tussen 11:00 uur en 17:00 uur ook met rijdende hulpmiddelen zoals steekwagentje etc., vanaf Nieuwe Noord, Achterom, Veemarkt en/of Vale Hen, te voet door de vele stegen op Kleine- en Grote Noord afgeleverd kunnen worden? Zo nee waarom niet?

  4. Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem te kunnen oplossen?

  5. Op welke termijn denkt u het probleem te kunnen gaan oplossen?

In afwachting op uw antwoorden, groet ik namens de SP fractie,

Mathé van Stralen

Reacties

Ook de voetganger dient door de Gemeente beschermt te worden

Reactie toevoegen

U bent hier