h

Poort van Hoorn

25 maart 2017

Poort van Hoorn

Foto: Gemeente Hoorn

Na eerst een presentatie avond hierover te hebben gehad is er in een commissievergadering die twee lange avonden duurde, gesproken over de Poort van Hoorn. Hamvraag op deze twee avonden was, of we vast moesten houden aan het plan zoals in de coalitie afgesproken (aanleg fietstunnel kruispunt Keern-Provincialeweg en aanleg van Halve Carbasiusweg als nieuwe ontsluitingsweg voor auto’s naar binnenstad Hoorn), of dat we op basis van nieuwe inzichten andere keuzes moeten maken. Het college heeft ons vier scenario’s voorgelegd. Een grote meerderheid van de commissie sprak dezelfde voorkeur uit als die wij hebben. Hieronder de inbreng van onze SP fractie zoals uitgesproken aan het begin van deze vergadering.

Voorzitter.

De SP vindt het een goede zaak dat er, n.a.v. nieuwe inzichten vanuit de Corridorstudie, Binnenstadsvisie en het onderzoek doorstroming Provinciale Weg, opnieuw gekeken is naar wat en in welke volgorde een en ander gedaan moet worden aangaande de Poort van Hoorn.

Nadat wethouder en ambtenaren gedegen en vooral ook veel voorwerk hebben verricht, waarvoor onze hartelijke dank, liggen er nu 4 scenario’s over hoe verder te gaan.

Alhoewel we op de as. raadsvergadering, dus na deze commissievergadering en na een volgende fractievergadering hierover, onze definitieve keuze zullen maken, gaat onze voorkeur nu, net zoals die van het college, uit naar scenario 3: aan de slag gaan met omvorming turborotonde, bouw van parkeergarage met fietsenstalling, verplaatsen busstation naar Stationsgebied Noord en ontwikkelen van gebied Pelmolenpad en Prismalocatie tot woonbuurt. Dit alles om doorstroming Provinciale Weg, het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de binnenstad te bevorderen.

Ook de bouw van woningen op Pelmolenpad en Prismalocatie à la nieuwbouw Jeudje, juichen we toe. Dit gebied zal er van opknappen.

Wij vinden het voorliggende plan voor Stationsgebied Noord, degelijk, functioneel maar ook mooi. Nu hoogbouw met de komst van de Toren van Hoorn en de nieuwbouw van het Westfries Gasthuis aan Maelsonstraat en Van Dedemstraat een feit is, vindt de SP meer grote gebouwen alhier niet misstaan. Integendeel, ons inziens wordt de uitstraling van dit gebied hiermee meer een geheel. Ook de nieuwe ontsluiting voor fietsers naar Coepoortsweg en de vrij liggende fietspaden aan weerszijden van de Van Dedemstraat en doorsteek Maelsonstraat vinden we een goede zaak.

 De SP is zich er van bewust dat de totaalsom van 37,25 miljoen voor dit scenario veel geld is, en dat de algemene reserve hiervoor met 5,5 miljoen verkleind gaat worden. Ons inziens blijft dit echter binnen de perken. Kijkend naar het financiële perspectief in de komende jaren, de afschrijvingstermijn van 40 jaar en vooral het algemeen belang van deze projecten voor de toekomst van Hoorn, is dit voor ons acceptabel.

 De SP is het met de Ondernemers Stad Hoorn (OSH) eens, dat de traverse over het spoor onlosmakelijk verbonden is met de bouw van de Parkeergarage en vindt met hen, dat bouw van de traverse indien mogelijk, opgenomen moet worden in fase 1 van de uitvoering. Graag horen we de mening van de wethouder hierover.

Ook horen we graag van de wethouder welke mogelijkheden hij ziet om de huidige gelijkvloerse kruising Keern – Provinciale weg veiliger te maken voor fietsers, als de aanleg van de fietstunnel voor deze kruising, langer op zich zou laten wachten.

Tot zover.

Reacties

Kruispunt Keern veiliger voor fietsers .
Misschien eens handig voor de gemeente raadsleden om eens een kijkje te nemen bij diverse verkeerslichten , en dan op het gedrag van fietser , en voetganger te letten.
Een groot gedeelte van de verkeersdeelnemers lapt hun veiligheid aan de laars .
Bij oranje en rood dien je te wachten , maar men heeft haast dus bestaat de kleur rood niet .
Ik refereer ook aan het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan met Camera,s op voornoemd kruispunt , waaruit duidelijk bleek dat aan de mentaliteit van weggebruikers veel te verbeteren was , ook de automobilist die gewoon met 80 ook nog door oranje heen scheurt .

Ook hier heb je weer het feit , er is regelgeving , maar handhaving is een ondergeschoven kindje .
Zonder een heksenjacht te ontketenen , maar als de controle en handhaving op peil zou zijn , zou ook de veiligheid m.i geholpen zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier