h

Oplossing bussenprobleem Witte Vloot

24 februari 2017

Oplossing bussenprobleem Witte Vloot

Op 14 februari is er in de commissievergadering vanaf 21:30 uur tot 15 februari 00:35 uur (!) gesproken over de door het college voorgestelde oplossing van het bussenprobleem. Hieronder de bijdrage zoals door de SP ingebracht. In de raadsvergadering van 7 maart as. zal definitief besloten worden.

Voorzitter,

Als enige partij in deze raad heeft de SP, ook vanwege dit bussenprobleem, tegen de huidige locatie van de Witte Vloot gestemd. Nu deze locatie een feit is, zullen we de consequenties moeten aanvaarden en dit bussenprobleem moeten oplossen. Toestanden zoals die zich al jaren voordoen op het Visserseiland, mogen en kunnen we de bewoners niet langer aandoen. Ook zullen we in het kader van behoorlijk bestuur de afspraken met de reders moeten nakomen.

Voor ons ligt nu een oplossing: de binnenstad bussenvrij en elektrisch vervoer naar de Nieuwe Wal voor één jaar inkopen bij HTC. Geen optimale, maar na alles te hebben afgewogen, volgens de SP wel de minst slechte oplossing.

De  aangedragen alternatieve locaties van Fractie Tonnaer en PvdA, te weten Pelmolenpad, Noorderveemarkt en busstation, vallen voor ons af. Vooral omdat hiermee de afstand tussen Oostereiland en op- en uitstap plaats bussen meer dan verdubbeld wordt en de route gecompliceerder. Dit houdt in dat op piekmomenten de vervoerscapaciteit, en dus ook de financiën hiervoor, nagenoeg verdubbeld zullen moeten worden.

Ook vervalt met deze alternatieve plekken het busverbod voor de Binnenstad en hierdoor ook de eenduidigheid van welke route de bussen mogen rijden, met weer alle gevolgen van dien…. En juist in de voorgaande jaren is gebleken, dat handhaving/regulering veelal niet lukte door verschillende aanrijroutes van de bussen, taalproblemen tussen chauffeurs en handhavers, vele verschillende momenten waarop bussen (vooral bij terugbrengen passagiers) binnenkomen, etc. etc.. Ook is moeilijk te bepalen welke bussen wel/niet voor Witte Vloot bestemd zijn en heel belangrijk, selectief verbieden van bussen is juridisch niet toegestaan. Selectief toelaten op basis van ontheffingen is juridisch wel toegestaan.

Voorzitter, het college kiest na onderzoek niet voor de andere opties en genoemde locaties. De SP kan zich hierin vinden. Ook leidt discussie hierover voor nu, alleen maar weer tot een nog grotere complexiteit en vertraging en daarmee is de bussenoverlast as. seizoen, weer een feit......En inderdaad omdat politiek Hoorn niet goed met het dossier van de Witte Vloot en de bussenpro-blematiek is omgegaan, kost het voor dit jaar veel geld.

De SP zal op hoofdlijnen akkoord gaan met de besluiten die nu voorliggen.

Wel willen we de in- en uitstapplaats voor één bus op het Visserseiland behouden voor het Museum van de Twintigste Eeuw. Dit gezien de toezeggingen in het verleden en het feit dat deze paar bussen per maand geen overlast geven.

Ook willen we dat de musea en andere instellingen waarbij gasten/bezoekers per bus de binnenstad in moeten, zonder ambtelijke tussenkomst deze ontheffingen tevoren mogen afgeven.

We overwegen hiervoor, indien nodig, raadsmiddelen in te gaan zetten.

Tot zover.

 

Reactie toevoegen

U bent hier