h

Koggenland

Al het nieuws uit de gemeente Koggenland

29 maart 2016

College gemeente Koggenland gelooft niet in Democratie

Foto: Yvonne Kostelijk (SP Hoorn)

Als protest tegen het besluit van het College om het aantal stembureaus sterk te verminderen en tevens geen officiële verkiezing aanplakborden in de verschillende kernen te plaatsen, heeft de SP vandaag  samen met de lokale OK(é) partij op het Gemeentehuis een groot spandoek over het Referendum geplaatst.

Lees verder
16 februari 2016

HOOIJMAIJERS-PROJECT DISTRIPORT VOOR 12 MILJOEN AFGEBOEKT

De accountant van de provincie heeft geadviseerd 12,2 miljoen af te boeken op de waarde van de provinciale grond voor het bedrijventerrein Distriport. Op dit terrein bij Hoorn heeft zich nog nooit een bedrijf gevestigd. Voor SP-statenlid Marnix Bruggeman bezegelt deze afboeking het einde van de plannen voor Distriport: "Wij hebben altijd gezegd dat Distriport er niet moest komen. Er zijn al te veel bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord." Bruggeman heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde staten. Distriport was één van de fata morgana's van de voor corruptie veroordeelde ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

Lees verder
15 december 2014

SP-motie: alternatieve locatie windmolens

Foto: Jos van Tilburg / SP Koggenland

Vandaag is in de Provinciale Staten het plan 'Wind op land' behandeld. Een plan dat weleens grote gevolgen kan hebben voor bewoners van de dorpen Bobeldijk en Berkhout. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht om het aandeel windenergie in de totale energieproductie te vergroten. De provincie heeft hiervoor 19 locaties op het oog, waaronder het gebied Berkhout-Bobeldijk. Dit zou concreet betekenen dat er zeven megaturbines geplaatst zullen worden nabij de linten. In aanwezigheid van verontruste bewoners diende de SP-fractie een motie in waar geopperd wordt de provinciale opgave te realiseren door aan te sluiten bij een Fries project voor windmolens langs de Afsluitdijk. Diverse locaties kunnen daarmee worden geschrapt, terwijl de doelstellingen van de provincie nog altijd worden behaald.

Lees verder
13 december 2014

Actie tegen plaatsing megaturbines bij Bobeldijk

Foto: Jos van Tilburg / SP Koggenland

Vandaag is door meer dan honderd bewoners van Bobeldijk en Berkhout een protest gehouden tegen de komst van zeven 167 meter hoge windmolens op de hoek Berkhout en Bobeldijk. Enkele Koggenlandse SP'ers waren bij hierbij aanwezig om hun steun te betuigen voor het protest. Onder hen coördinator Koggenland Jos van Tilburg: "Het is te veel, te hoog en omwonenden zijn gewoonweg niet geïnformeerd over het plan. Hoe bestaat het dat in een bewoond gebied zulke ingrijpende besluiten worden genomen zonder fatsoenlijke medezeggenschap?" Een in allerijl opgezette petitie leverde zo'n 500 handtekeningen op.

Lees verder
9 maart 2014

SP verspreidt oproep tegenstem Distriport

Op zaterdagmiddag verspreidden drie SP-leden in Avenhorn en Berkhout zo'n 400 flyers waarmee ze inwoners van de gemeente Koggenland oproepen hun stem te gebruiken om te protesteren tegen de komst van het bedrijventerrein Distriport bij Berkhout. De grootste partijen in Koggenland willen koste wat kost het plan voor een bedrijventerrein in de hoek van de N243 en de A7 doorzetten.

Lees verder
7 maart 2014

SP Koggenland: ‘Stem Distriport de raad uit!’

Zaterdag 8 maart staat de Socialistische Partij rond 14.30 uur met enkele leden bij winkelcentrum De Vijverhof in Avenhorn. Daar gaat de partij met het winkelend publiek in gesprek over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. De partij vindt het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden om het geplande bedrijventerrein Distriport te stoppen met hun stembiljet. De SP doet vanwege het ontbreken van een eigen afdeling in de gemeente niet mee aan de verkiezingen in Koggenland. Coördinator SP Koggenland Jos van Tilburg: ‘Van de zes partijen die wel deelnemen is de Ok(é)partij de enige politieke partij die zich onomwonden uitspreekt tegen het plan om bij Berkhout een nieuw bedrijventerrein te realiseren. We adviseren daarom iedereen die tegen de komst van het bedrijventerrein is op deze partij te stemmen.’

Lees verder

U bent hier