h

Busstation Noorder Veemarkt

21 oktober 2016

Busstation Noorder Veemarkt

De SP fractie Hoorn heeft artikel 36 vragen gesteld aan het college van B & W over de slechte staat van de bushokjes en wachtruimtes op het busstation op de Noorder Veemarkt. Artikel 36 vragen zijn vragen die het college binnen 30 dagen moet beantwoorden. Hieronder de vragen zoals gesteld.

 

Geachte college

De bushokjes en de wachtruimtes op de Noorder Veemarkt verkeren in een slechte staat. Alle grote ruiten aan de onderkant ontbreken, en vooral bij wind en regen is het hier slecht toeven. Ook constateren we dat dit slechte onderhoud alleen de bushokjes op de Noorder Veemarkt betreft en dat de meeste andere bushokjes in onze gemeente in een goede staat verkeren. We hebben begrepen dat het beheer van deze laatst genoemde bushokjes in handen is van JCDecaux.

We hebben de volgende vragen.

  1. Is het u bekend dat de bushokjes en de wachtruimtes op de Noorder Veemarkt in een slechte staat verkeren?

  2. Bent u het met ons eens dat dit vooral bij slecht weer voor vooral oudere mensen en ouders met kleine kinderen geen pretje is? Zo nee, waarom niet?

  3. Bent u het met ons eens dat het voor Hoorn ook een slecht visitekaartje is? Zo nee, waarom niet?

  4. Kunt én wilt u er op een zo kort mogelijke termijn voor zorgen dat de onderkanten van de bushokjes en de wachtruimtes op de Noorder Veemarkt weer wind- en waterdicht worden gemaakt? Zo ja op welke termijn en zo nee, waarom niet?

  5. Kunt én wilt u er voor zorgen dat JCDecaux op een zo kort mogelijke termijn ook de bushokjes en wachtruimtes op de Noorder Veemarkt gaat beheren? Zo ja op welke termijn en zo nee, waarom niet?

In afwachting op uw antwoorden, groet ik namens de SP fractie,

Mathé van Stralen

(bron foto: http://zien.info/hoorn.nl/J1805804.HTM)

Reacties

Ik woon aan de stationsweg en voor dat de ramen er uitgehaald zijn werden ze iedere week kapot gegooid of geshopt. Het kost de gemeenschap heel veel geld. Misschien iets anders verzinnen dan glas. Met mijn eigen ogen zie ik dit vandalisme en de laatste keer kwam de politie net op tijd na mijn telefoontje. Dus geen glas meer!!

Met een ‘ruilconcept’, het leveren en onderhouden van abri’s in ruil voor reclameruimte kost het de gemeenschap niets. In 2012 won JCDecaux de aanbesteding in de gemeente Amsterdam.
Dat was geen ruildeal met gesloten beurzen. Naar verluidt betaalt JCDecaux jaarlijks 7 tot 10 miljoen euro aan de gemeente Amsterdam.
De bushokjes die door ExterionMedia in de Grote Waal worden onderhouden zijn van fraaie posters voorzien, worden regelmatig schoongemaakt, en bij vandalisme op korte termijn hersteld.

Gisteravond d.d 16 feb 2017 , geconstateerd dat de beglazing van de bushokjes op het busstation , weer op orde is.
Hopelijk blijft dat zo ., zo niet dan zal de uitbater andere maatregelen dienen te treffen .

Op het moment van schrijven , d.d 19 Feb 2017 is het eerste bushokje weer voorzien van materiaal , zodat men zich als passagier tegen de weersomstandigheden kan beschermen.
Het schijnt hier om een proef te gaan , en zodra die geslaagd is doet men de rest.
Blijft natuurlijk de vraag, waarom het zo lang moet duren >
Want vanaf October tot aan nu is , toch al weer zo een vier maanden.

Uit het antwoord van de Gemeente ,omtrent de art 36 vragen betreffende de bushokjes Stationsplein .
Zou er na de proef , de resterende bushokjes ook voorzien worden van een nieuw soort beglazing , behalve het laatste bushokje , dit vanwege de overlast die groepen personen zouden veroorzaken , zodat omwonende daar overlast van zouden kunnen ondervinden.
Tot op heden laat de gemeente Hoorn zich weer van haar beste zijde zien , er is dus nog steeds niets veranderd.
Afgezien van het eerste bushokje is er nog geen nieuwe beglazing geplaatst.
Ten tweed kun je je afvragen waarom het laatste bushokje dus niet van beglazing voorzien zou worden , als het inderdaad dan tot overlast leidt door groepen, dien je dan niet de overlast te bestrijden i.p.v afbraak van een voorziening.
Ook hierin schittert de Gemeente in haar beleid , zodra er ergens een probleem is , kiest men voor de oplossing gewoon de voorziening slopen .
Aa ieder probleem hangt namelijk een prijskaartje , en men shopt als gemeente graag bij de goedkoopste .dus de zaag er in.

Reactie toevoegen

U bent hier