h

Locatie Witte Vloot

6 juli 2016

Locatie Witte Vloot

Foto: M. van Stralen / Google

Gisteravond is in een commissievergadering 3 uur lang gesproken over de plaats waar de cruiseschepen zouden kunnen komen. Het college stelt voor om deze in de historische Buitenhaven voor het Oostereiland te laten en buitengaats voor de Nieuwe Wal in het Julianapark, een steiger voor nog eens 3 schepen aan te leggen. SP is hier tegen en kiest voor volledige verplaatsing en uitbreiding aan zuidwestpunt Julianapark. Zie afbeelding hierboven die in de juiste verhoudingen gemaakt is en gebaseerd is op de onderzoekgegevens uit de twee onderzoekrapporten naar  locatie Visserseiland en Nieuwe Wal. Hieronder het betoog zoals door Mathé van Stralen, fractievoorzitter en portefeuillehouder op dit dossier, namens de fractie is verwoord.                                            

 

Voorzitter,

Een duivels dilemma. Waar we de cruiseschepen ook aanleggen, mooi is het niet en mooi zal het nooit worden. Hierom wil de SP de cruiseschepen ook op één plek hebben en niet verspreid op meerdere plekken. Dit houdt voor ons in dat als we buitengaats gaan, we ook kiezen voor scenario 3. Dus alle cruiseschepen buitengaats op één plek en de historische Buitenhaven weer alleen voor de bruine vloot.

Steiger 1 kan dan werksteiger voor de Bruine vloot worden en de Rouaanse steiger aanmeerplek voor de grotere historische schepen of voor een toekomstige snelveerdienst naar Volendam en/of Amsterdam.

 

De SP zal niet kiezen voor de Nieuwe Wal en ook niet voor zuidkant Visserseiland.

Het Visserseiland willen we niet i.v.m. de bussenproblematiek die ons inziens niet op te heffen is omdat onze binnenstad niet geschikt is voor veel bussen. De Nieuwe Wal, die via Provinciale weg en Willemsweg goed te bereiken is voor bussen, vinden we wel geschikt om mensen van de witte vloot in- en uit te laten stappen.

Aanmeerplaats bij de Nieuwe Wal willen we ook niet omdat deze  aanmeerplek midden in het Julianapark ligt en dit ons inziens een te grote impact heeft op het hele Julianapark. We denken hierbij vooral aan de gebruikers van het strandje. Ook is het nog onzeker of de zwemwaterkwaliteit door de benodigde strekdammen hier wel goed zal blijven. Wij denken wij van niet.

 

Zoals vorig jaar al in onze motie aangegeven, kiest de SP voor de zuidwest kant van het Julianapark, en dat doen we nog steeds. Deze plek ligt op loopafstand van de Nieuwe Wal voor het in- en uit stappen van de bussen, en via Binnenluiendijk en Ottobrug op loopafstand van de historische haven en binnenstad. Voordeel is ook dat bezoekers bij het verlaten van de cruiseschepen, gelijk het mooiste uitzicht hebben op onze historische haven. Voordeel kan dan zijn, dat men niet eens meer met de bussen Hoorn wil verlaten, maar dit terzijde.

 

We gaan er vanuit dat veel onderzoekgegevens opgedaan bij het onderzoek naar de twee andere aanmeerlocaties, Nieuwe Wal en zuiden van Visserseiland, ook bruikbaar zullen zijn voor de locatie die wij nu voorstellen, waardoor het geplande vervolgonderzoek ook voor deze locatie mogelijk is.

We zullen volgende week een motie indienen voor onze keuze.

 

Reacties

In het kader van de afwikkeling van de vervoerstromen voor het toerisme met cruiseschepen en bussen zou ook het verwaarloosde busstation op het Stationsplein wel wat aandacht verdienen.
Het glas van de ramen ligt er al jaren uit.

Vandaag kreeg ik van Manja Commandeur tot mijn grote ergernis te horen dat bezuiniging de oorzaak is dat deze raampartijen niet hersteld worden.

Wij zijn afhankelijk van openbaar vervoer en moeten voor bezoek van het WFG van de bus gebruik maken. Het is ergerlijk dat de gemeente Hoorn op mijn verzoek om herstel van het busstation niet reageert maar wel serieus wil onderzoeken hoe het reiscomfort van passagiers van cruise-schepen in de zomermaanden kan worden verbetert.
Wij krijgen bij slechte weersomstandigheden de volle laag op het tamelijk open en winderige plein.

Het Kwaliteitshandvest van de gemeente Hoorn, versie februari 2011, geeft in artikel 2.3 aan dat ik op een e-mail binnen uiterlijk 6 weken een inhoudelijk antwoord krijg. Is dit handvest nog van toepassing?
Op mijn mail van 27 mei aan het College over het busstation kreeg ik tot op heden geen reactie.

Willen jullie de kwestie van het onderhoud busstation en het handvest in de Raad aan de orde stellen ?

Beste Hans

Ik zal je bericht as. maandag in de fractie inbrengen.
Mail me even op mathevanstrale@gmail.com je emailadres en/of telefoonnummer door en je krijgt in de komende week/en een reactie van ons.

Met vr. gr.
Mathé van Stralen.
Fractievoorzitter SP Hoorn

Het schijnt de gewoonste zaak van de wereld te zijn voor de Gemeente Hoorn en haar afd om gewoon e-mails te negeren.
4 april een mail gestuurd omtrent bezorgdiensten in het voetgangersgebied na de gesloten tijd.
Krijg een automatisch antwoord dat de email ontvangen is en daarna tot op heden de grote stilte.
De BBBB wordt dus door de Gemeente Hoorn gewoon bewust genegeerd.
BBBB= Braaf Betalende Belasting Burger

Reactie toevoegen

U bent hier